Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2787 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Debati “ Përpjekjet e përbashkëta për parandalimin dhe luftimin e Korrupsionit në Kosovë”; I cili është mbajtur më 27 tetor 2008 në Prizren.