''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2778 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 May 2008

Pjesëmarrje në Tryezën e Rrumbullakët të organizuar nga Këshilli i Evropës në Strasburg – Francë në datën 26-27 mars 2008.