Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2778 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 May 2008

Pjesëmarrje në Tryezën e Rrumbullakët të organizuar nga Këshilli i Evropës në Strasburg – Francë në datën 26-27 mars 2008.