Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2766 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


28 December 2007

Pamje nga punëtoria dy ditore që u mbajt më 14-16 nëntor në Mavrovë të Maqedonisë. Puntoria patë synim harmonizimin e veprimeve anti-korrupsion të Agjensionit Kosovarë Kundër Korrupsionit, Gjyk