''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2766 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


28 December 2007

Pamje nga punëtoria dy ditore që u mbajt më 14-16 nëntor në Mavrovë të Maqedonisë. Puntoria patë synim harmonizimin e veprimeve anti-korrupsion të Agjensionit Kosovarë Kundër Korrupsionit, Gjyk