Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2762 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


28 December 2007

Drejtori I Agjencionit Kosovar kundër Korrupsionit z. Hasan PRETENI në konferencën e dytë vjetore për luftën kundër korrupsionit, organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar I Autoriteteve Kundër Korrupsioni