Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2759 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


12 November 2007

Z.Preteni gjatë trajnimit në shkollën policore në Vushtrri