Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2758 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


12 November 2007

Nga vizita e z.Preteni në Letoni