Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2757 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


12 November 2007

Pamje nga vizita e z.Preteni në Slloveni