Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2756 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


12 November 2007

Pamje nga konferenca 'Lufta kundër korrupsionit ne gjyqësor', Bruksel 23 maj 2007