Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2754 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Konferenca për qeverisje të mirë dhe luftën kundër-korrupsionit Bruksel 14-15 mars 2007