Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2750 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Konferenca Transparenca, lufta kundërkorrupsionit, dhe etika në edukim e cila është mbajtur në Ohër të Maqedonisë. Konferenca është organizuar nga Qendra Kosovare për Edukim KEC