''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2747 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Drejtori i AKK-së Hasan Preteni në konferencën rajonale për parandalimin e korrupsionit e mbajtur në Tiranë më 3-4 prill 2007