Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2747 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Drejtori i AKK-së Hasan Preteni në konferencën rajonale për parandalimin e korrupsionit e mbajtur në Tiranë më 3-4 prill 2007