Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2744 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Hapja publike tenderit të AKK- së për marrjen e objektit ku tani është e vendosur