Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2741 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


10 November 2007

Drejtori i AAK-së me zyrtarë nga zyra amerikane në Prishtinë dhe SHPK-së