Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

983 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


28 October 2011

Sqarim

Në njoftimin tonë të fundit përkitazi me adresimin nga ana e Agjencisë për në gjykatat kundërvajtëse të 21 zyrtarëve për mos repsektim të afatit ligjor për deklarimin e pasurisë me marrjen e detyrës zyrtare ka ndodhur një gabim teknik.

Në faktë fjala është për znj. Brikena Mulliqi zyrtare e lartë në Ministrinë për Kulturë Rini dhe Sport ku emri i saj është përmendur si zyrtar që nuk e ka deklaruar pasurinë.

Agjencia kërkonë falje publike ndaj znj. Mulliqi pasi që ajo e ka bërë deklarimin e pasurisë së saj konformë ligjit për Deklarimin e Pasurisë.

Kthehu tek lajmet tjera