Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

982 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


25 October 2011

AKK iniciojë procedura kundërvajtëse ndaj 21 zyrtarëve

Prishtinë 25 Tetor 2011 - Agjencia Kundër Korrupsionit ka inicuar procedurën kundërvajtëse në Gjykatat për kundërvajtje ndaj 21 zyrtarëve publik për mos-deklarimin e pasurisë së tyre me marrjen e detyrës zyrtare.

 

 

 

 

 

Zyrtarët ndaj të cilëve Agjencia ka iniciuar procedurën kundërvajtëse janë:

 1. Mimoza AHMETAJ – ZKM
 2. Kamuran GORANCI – MKRS
 3. Nadire VITIJA – TERMOKOS
 4. Sherafedin MUMXHIU – TERMOKOS
 5. Fatos BERISHA – MKRS
 6. Emin EMINI – MKRS
 7. Driart ELSHANI – MAP
 8. Ilhami GASHI – MPB
 9. Eljana NAKA – MTI
 10. Granit Berisha – MTI
 11. Valdrin LLUKA – MTI
 12. Irfan LIPOVICA – MTI
 13. Hasan HASANI – KRM-Ekoregjioni Prizren
 14. Perparim KRASNIQI – KRM-Ekoregjioni Prizren
 15. Emin GËRBESHI – KUVENDI I KOSOVËS
 16. Milivoje STOJANOVIC – KUVENDI I KOSOVËS
 17. Kimete BYTYQI – KUVENDI I KOSOVËS
 18. Bastri MUSMURATI – MAPL
 19. Rifat KRASNIQ – MAPL
 20. Dragisa KRESTOVIC – MAPL

Zyrtarët e lartcekur nuk ju kanë përmbajtur afatit ligjor për dekaklrimin e gjendjes së pasurisë konform ligjit Nr.04/L-050 Per Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e dhuratave Për të Gjithë Personat Zyrtarë, respektivisht nenit 6 paragrafi 1.1 të ketij ligji.

 

Po ashtu sipas nenit 17 paragrafi 2, Agjencia me rastin e inicimit të procedurës kundërvajtse ndaj zyrtarve të lartcekur e njofton institucionin në të cilin punon ose ka punuar zyrtari i lartë, dhe po ashtu duke u bazuar në nenin 17 paragarfi 3, Agjencia e ka për obligim ti publikoj emrat e zyrtarëve të lartë publik të cilët nuk e kan deklaruar gjendjen e pasurisë ashtu siç është parapar me këtë ligj.

Ligji Nr.04/L-050, e obligon Agjencinë që të mbikëqyr pasurinë e zyrtarëve të lartë publik komfor nenit 3 të këtij ligji.

Kthehu tek lajmet tjera