Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

974 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


05 May 2011

Në Tiranë është mbajtur Konferenca Rajonale për Konfliktin e Interesave

Zyrtarët e Agjencisë kundër Korrupsionit, marrin pjesë në Konferencën Rajonale Anti Korrupsion me temën: “ Konflikti i Interesave, zbulimi, menaxhimi dhe përvojat” që u mbajt në Tiranë me 19-20 prill 2011. Në Konferencë pjesemarrës kanë qenë përfaqësues të vendeve të rajonit (Kosova, Rumania, Bullgaria, Macedonia, Mali i Zi, Bosnia e Hercegovina, Serbia, Moldavia, Spanja e Katalonia, dhe nikoqirit Shqipëria). 
Pas fjalëve përshëndetëse nga z.Llalla dhe përfaqësuesit të RAI , z.Dunga, ka filluar prezantimi nga përfaqesuesit e vendeve pjesëmarrëse me temën e theksuar me lartë por të fokusuar në në disa pika si:

  • Nocioni Konflikt interesi, sipas Ligjeve përkatëse,
  • Identifikimi i rasteve me Konflikt interesi
  • Procedurat e trajtimit të rasteve, dhe
  • Përvojat praktike

Kthehu tek lajmet tjera