Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

961 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


14 February 2011

Agjencia kundër Korrupsionit dhe zyra e prokurorit disciplinor ne këshillin gjyqësor të Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit përmes:

  • Shkëmbimit të informatave;
  • Bashkëpunimin në hetimin e rasteve korruptive kur pohohet përfshirja e gjyqtareve dhe prokuroreve;
  • Ndihmën dhe asistencën teknike të ndërsjellë në proceset e hetimeve preliminare;
  • Këshillimin i përbashkët në zgjidhjen e rasteve dhe problemeve të ndryshme që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në gjykata dhe prokurori;
  • Si dhe format e tjera të disponueshme të bashkëpunimit.

Kthehu tek lajmet tjera