Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

953 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


17 November 2010

Konferenca Ndërkombëtare kundër Korrupsionit e mbajtur na Macao të Kines

Në Konferencen e Autoriteteve Ndërkombëtare kundër Korrupsionit e mbajtur nga 2-5 Nentor në Macao të Kines ka mare pjese edhe Drejtori I AKK-se

Z.Hasan Preteni

Pjesmarrës ishin 135 shtete me rreth 700 zyrtare

Kthehu tek lajmet tjera