Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

43429 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


10 December 2019

Fillon Java kundër Korrupsionit


Një grup nxënësish nga shkolla e Mesme Sami Frashëri në Prishtinë vizitën Agjencisë kundër Korrupsionit 
 

09 dhjetor 2019, Prishtinë Në kuadër të fillimit të aktiviteteve të javës kundër korrupsionit, sot një grup nxënësish nga shkolla e Mesme Sami Frashëri në Prishtinë vizitën Agjencisë kundër Korrupsionit, ku u pritën nga përfaqësuesit e Agjencisë me c ‘rast u njoftuan me fushëveprimin e AKK-së, përgjegjësitë dhe punën e të gjitha njësive të AKK-së në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit.

Java kundër korrupsion që ka filluar sot dhe do të përfundoj më 13 dhjetor, përfshinë organizmin e aktiviteteve të ndryshme që trajton çështje që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, me fokus të veçantë Ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, sundimin e ligjit, prokurimin publik, dhe çështje që kanë të bëjnë me fenomenet e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë.

Kthehu tek lajmet tjera