Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

36111 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


16 October 2018

Drejtori i Agjencisë takoi Ambasadoren e Kroacisë

Prishtinë, 16 tetor 2018 - Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit, z. Shaip Havolli takoi Ambasadoren e Kroacisë në Kosovë, Shkëlqesinë e Saj znj. Marija Kapitanović. Gjatë këtij takimi z. Havolli e njoftoi znj. Kapitanović për mandatin dhe kompetencat e Agjencisë Kundër Korrupsionit si dhe për zhvillimet e fundit në Kosovë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Në anën tjetër, znj. Kapitanović shprehi gatishmërinë për të përkrahur Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe për të gjetur aktivitetet e përbashkëta në të cilat Agjencia Kundër Korrupsionit dhe Kosova do të përfitonin nga përvojat e Kroacisë në metodat e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit.

Kthehu tek lajmet tjera