Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1443 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


11 June 2010

Agjencia kundër Korrupsionit dhe Administrata Tatimore e Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

  • Agjencia kundër Korrupsionit dhe Administrata Tatimore e Kosovës krijojnë raporte të partneritetit dhe bashkëpunimit në parandalimin, luftimin e korrupsionit dhe ekonomisë joformale përmes:
  • Shkëmbimit të informacioneve lidhur me korrupsionin dhe fshehjen e tatimit;
  • Bashkëpunimin në hetimin e rasteve që rezultojnë me veprime kriminale të korrupsionit dhe fshehjes së tatimit;
  • Ndihmën dhe asistencën teknike të ndërsjellë në proceset hetimore;
  • Ofrimin e këshillave të ndërsjella në realizimin e bashkëpunimit nga fushat respektove.

Kthehu tek lajmet tjera