Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1311 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


25 May 2016

Vendim i Agjencisë për zyrtarin Goran Maksimovic

Vendim i Agjencisë për zyrtarin Goran Maksimovic-Drejtor për Urbanizëm, Kadastër dhe Gjeodezi  në Komunën e Novobërdës

 

Linku për shkarkim

Kthehu tek lajmet tjera