Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

302 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


04 November 2016

Zyrtari i AKK-së Milot Shala gjatë prezantimit në Forumin