Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2979 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


20 November 2012

Pamje nga vizita e nxënësve të Shkollës së Mesme Ekonomike-Juridike “Hoxhë Kadri Prishtina”; që i bënë AKK-së, me qëllim që të njoftohen më personalisht me punën, proced