Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2976 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 November 2012

Pjesëmarrësit e konferencës së Asociacionit Ndërkombëtar të Autoriteteve Anti Korrupsion Dalian/ Kinë