Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2971 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 November 2012

Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit me Ambasadorin Holandës në Republikën e Kosovës Robert Bosch