''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

2971 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


09 November 2012

Drejtori i Agjencisë kundër Korrupsionit me Ambasadorin Holandës në Republikën e Kosovës Robert Bosch