Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2968 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


01 November 2012

Gjatë Konferencës së gjashtë vjetore të Mbledhjes së përgjithshme të Asociacionit të Autoriteteve Ndërkombëtare për Anti Korrupsion