Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2776 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


18 March 2008

Drejtori I AKK-së Hasan Preteni në takim me anëtarët e Komisionit për siguri të Kuvendit të Kosovës