Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

57 - Agjencia | AKK

Agjencia

Zyra për komunikim me publikun


Telefoni:

+383 (0) 38 518-980

Asistentja Ekzekutive e Drejtorit të Agjencisë kundër Korrupsion


Telefoni:

+383 (0) 38 518-980

-

+383 (0) 38 518-933

Departamenti i Hetimeve


Telefoni:

+383 (0) 38-518-940

-

+383 (0) 38-518-938

Departamenti i Parandalimit të Korrupsionit


Telefoni:

+383 (0) 38-518-964

Divizioni i mbikqyrjes së deklarimit të pasurisë dhe dhuratave


Telefoni:

+383 (0) 38-518-912

Divizioni i parandalimit të konfliktit të Interesit


Telefoni:

+383 (0) 38-518-961

-

+383 (0) 38-518-955

Divizioni i Administratës


Telefoni:

+383 (0) 38-518-406