Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Kontakti

Zyra për Marrëdhënie me Publikun dhe Median

Telefoni: 00 381 (0) 38 518-907 
Email: info@akk-ks.org

Asistentja Ekzekutive e Drejtorit të Agjencisë kundër Korrupsion

00 381 (0) 38 518 980

Departamenti i Parandalimit të Korrupsionit

Divizioni i mbikqyrjes së deklarimit të pasurisë dhe dhuratave
038-518-912
038-518-906

Divizioni i parandalimit të konfliktit të Interesit
038-518-961
038-518-955