Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Instrumentet ndërkombëtare

 • Konventa Penale e Korrupsionit e Këshillit të Evropës (Nr. 173, 1999)

  Shkarko dokumentin
 • Konventa Civile kundër Korrupsionit e Këshillit të Evropës (Nr.174, 1999)

  Shkarko dokumentin
 • Protokolli Shtesë i Konventës Penale kundër Korrupsionit e Këshillit të Evropës (Nr.191, 2003)

  Shkarko dokumentin
 • Konventa e Kombeve të Bashkura kundër Korrupsionit (58/4, 2003)

  Shkarko dokumentin
 • Konventa e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim për Luftimin e Mitmarrjes nga ana e Zyrtarëve Publik të Huaj gjatë Transaksioneve Ndërkombetare të Biznesit (1997)

  Shkarko dokumentin
 • Protokolli i Konventës për Mbrojtjen e Interesave Financiare të Komuniteteve Evropiane (1996)

  Shkarko dokumentin