Korrupsioni mbaron me ndihmen tuaj

0800 10800 thirrjet jane pa pagese, konfidenciale dhe te besueshme

Lajmet e Fundit

Publikimet e fundit

Fushatat e fundit vetëdijësuese

Statistika

Deklarimi i pasurisë 2016

4,352

Numri i zyrtarëve të lartë të obliguar për deklarimin e pasurisë

4,320

Numri i zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë në afatin ligjor

99.26%

Përqindja e deklarimit

Kontakti

Agjencia Kundër Korrupsionit i mirëpret të gjitha kërkesat nga mediat të lidhura me mandatin e AKK-së.

Agjencia është e vendosur që mediave dhe qytetarëve t’u ofrojë të gjitha informatat e nevojshme për aktivitetet tona.

Lokacioni

Agjencia Kundër Korrupsionit

Rruga “Nazim Gafurri'' Nr. 31, Prishtinë, Kosove

info@akk-ks.org